De ‘Last” van Leiderschap

De positie van leider in het midden en Klein Bedrijf is vaak een eenzame.

Terwijl de directeur van een groot bedrijf vaak een raad van bestuur tot zijn beschikking heeft waarvan ieder persoon een succesvolle, zeer ervaren zakenman is, zijn eigen unieke kennis heeft en daarnaast te  allen tijde beschikbaar is voor elke denkbare vraag of gewenste  actie, heeft de directeur / eigenaar in het Midden en Klein Bedrijf deze luxe niet. Ook is het geen reële optie om een dergelijk iemand in dienst te nemen

U beslist op welke wijze u gebruik wilt maken van onze diensten.

  • U laat ons in eerste instantie uw bedrijf doorlichten om mogelijke proces verbeteringen te traceren, maatregelen, die tot kostenreductie leiden, te nemen en/of nieuwe wegen te vinden om de omzet te vergroten. In de meeste gevallen zal dit tot aanzienlijke verhoging van het resultaat leiden. Een neveneffect is vak tijdsbesparing voor u zodat een betere balans tussen werk, privé-leven en gezondheid kan worden gerealiseerd.
  • U heeft alleen behoefte aan een sparring partner om regelmatig mee van gedachten te wisselen
  • U kunt ons ook vragen om een maandelijkse strategie of managementteam bijeenkomst bij te wonen om er zeker van te zijn dat de onderneming op de juiste manier wordt ondersteund en de strategie volgens plan wordt uitgevoerd.
  • U neemt ons in de arm om een aantal specifieke problemen in uw bedrijf op te lossen. Wij zorgen voor analyse van de situatie en ook op korte termijn voor implementatie in uw bedrijf van de maatregelen waartoe is besloten.


  Enkele voorbeelden:
  • Financiering of herfinanciering van de onderneming
  • Beoordeling van het bedrijfsplan en/of het implementeren/opzetten van een nieuw strategisch ondernemingsplan
  • Aanvragen van subsidies of anderen regelingen ten bate van de onderneming
  • Verkoop of Marketing plan / campagne
  • Veiligheid-, Gezondheid- en Milieumanagement waaronder het Arbobeleid
  • Implementeren van ISO 9001-2000
  • Training management en personeel
  • Export strategie / plan / implementatie
  • Bedrijfsbeëindiging/-overdracht